ИЗВЕСТУВАЊЕ!

Наставата во првото полугодие завршува на 30.12.2021 година.
Зимскиот распуст за учениците започнува на 31.12.2021 год. и ќе трае до 19.01.2022 год.
Наставата во Второто полугодие започнува на 20.01.2022 год.
За време на зимскиот одмор вработените во училиштето од 03.01.2022 год. до 12.01.2022 год. користат платени неработни денови.
Довидување со желби за убав зимски одмор!