СООПШТЕНИЕ!

Ви соопштуваме дека официјалната веб страна на училиштето е lazotrpovski.edu.mk.
Со истото име на училиштето има уште една веб страна, која е во рамките на приватен проект за промоција на одредени проектни активности. Затоа, мора да информираме, дека училиштето се оградува од се што се објавува на таа страна.
Официјални објави од училиштето се оние пласирани исклучиво на lazotrpovski.edu.mk.