Општински натпревар по математика за учениците од основното образование

На одржаниот општински натпревар по математика за учениците од основното образование, учениците од нашето училиште ги постигнаа следните резултати:
Име и презиме
Одделение
Ментор
освоено
Мартин Каламадевски
4
Александра Неделковска-Петровска
1 награда
Гаја Ципушева
4
Александра Неделковска-Петровска
пофалница
Ата Аго
5
Христина Ристевска
2 награда
Михаил Ангелов
5
Христина Ристевска
1 награда
Јаков Руфчески
6
Весна Тодоровиќ
1 награда
Васил Витанов
6
Весна Тодоровиќ
2 награда
Ана Антовска
6
Весна Тодоровиќ
1 награда
Ведрана Митковска
6
Весна Тодоровиќ
1 награда
Јана Блажева
6
Весна Тодоровиќ
2 награда
Матеј Атанасовски
7
Весна Тодоровиќ
пофалница
Лука Новков
7
Весна Тодоровиќ
3 награда
Павел Чавкоски
7
Елена Мазни
2 награда
Михаил Илиевски
8
Весна Бојовска Стојановска
2 награда
Анѓела Станојевиќ
8
Весна Бојовска Стојановска
2 награда
Берк Ѓунеш
8
Весна Бојовска Стојановска
2 награда
Неда Стефановска
8
Весна Бојовска Стојановска
3 награда
Давид Илиоски
9
Весна Бојовска Стојановска
3 награда
Катерина Моцан
9
Весна Бојовска Стојановска
1 награда
Димитар Качаниклиевски
9
Весна Бојовска Стојановска
3 награда
Учениците Ване Илиќ-Попов, Ѓорги Мишев од 6 одделение; Павел Минчов и Виктор Ниќифоровиќ од 7 одделение се стекнаа со дипломи за успешно учество.