Меѓународен ден на образованието

Учениците од 1а и 2а преку разговор и цртежи го одбележаа Меѓународниот ден на образованието.