Шарена креативна работилница

По повод Меѓународниот ден на лицата со попреченост 3 декември во нашето училиште се одржа креативна работилница во која учествуваа ученици од 1-4 одделение. Заедно со наставниците и образовните асистенти учениците изработуваа дидактички материјали за потребите на нашата сензорна соба. Дружењето беше прекрасно, а играчките изработени од вештите раце на учениците - вистински ремек дела!