Општината од моите соништа

„Секој труд и постигнат успех секогаш се вреднува. Пишаниот збор надалеку се слуша. Така прозниот текст и поетска творба напишани од рацете на учениците од ООУ „Лазо Трповски“ беа вреднувани и наградени на литературниот конкурс на тема „Општината од моите соништа“ по повод Денови на Општина Карпош и одбележувањето на 47-миот роденден на општината.
Во ООУ „Јан Амос Коменски“ градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски на Викторија Талеска ученичка во 5а одделение додели диплома за освоено прво место од одделенска настава, а на Лара Станчева ученичка во 9а одделение додели диплома за освоено второ место од предметна настава. За постигнатиот успех на нашата спортистка во категорија пливање Неда Стефановска ученичка во 8а одделение и додели стипендија за спортисти a на Катерина Моцан ученичка во 9а одделение за постигнатиот успех додели стипендија за талентирани ученици.“ - Елена Тодоровска наставник по Македонски јазик при ООУ „Лазо Трповски“ - Скопје