Учениците од 2а и 2б одд. присуствуваа на работилница

На ден 13.10.2023 год, учениците од 2а и 2б одд. на покана на Националната галерија, присуствуваа на работилница која се организира во просториите на Даут пашин амам. Воедно  ја проследија изложбата на академскиот сликар Симон Шемов.
Дел од цртежите на учениците ќе влезат и во книгата која ќе се изработи по завршувањето на изложбата.
Оваа посета беше организирана во соработка со Маја Димитров, Нарона Весели, Теона Трајковска и Снежана Тодоровска, до кои упатуваме огромна благодарност.