ДЕТСКА НЕДЕЛА „ЈАС И СВЕТОТ ОКОЛУ МЕНЕ“

ДЕТСКА НЕДЕЛА

„ЈАС И СВЕТОТ ОКОЛУ МЕНЕ“

Како и секоја учебна година, така и оваа 2023/2024 година во октомври во рамките на Детската недела од 01.10.2023 до 07.10.2023 година, учениците од Iа, Iб и Iв одделение во нашето училиште ООУ „Лазо Трповски“ официјално стануваат првачиња.

По тој повод, денес на 06.10.2023 година (петок), се одржа свечен настан за одбележувањето на Детската недела во нашата Република и во сите членки на Обединетите Нации.

Настанот беше како дел од целокупната програма под мотото „Јас и светот околу мене“.

Наставничките од I-а, I-б и I-в им ги кажаа правата и должностите на децата и разговараа за истите, а во продолжение учениците ја кажаа заклетвата и се забавуваа.

На првачињата им посакуваме многу успех во понатамошното образование, многу нови другарства, како и пријатни и незаборавни моменти во нашето и нивно училиште ООУ „Лазо Трповски“.

Фотографиите и видеата можете да ги погледнете на следниот линк: