Детска недела

Првата седмица од месец октомври ја посветуваме на децата, на нивните права и должности, на нивните желби, на нивните размислувања и погледи на светот, на нивните потреби и потешкотии.
Учениците од 3а одделние заедно со своите наставнички Eлеонора и Јагода исто така пригодно ja одбележаа "Детската недела". Ова се дел од нивните активности.