Генерација 2014-2023 година

Во прекрасна атмосфера, со многу емоции ги испраќаме нашите ученици од деветто одделение. Бистра Бојаџиевска, ученичка од 9б одделение е прогласена за Првенец на генерација, во генерацијата 2014-2023 година. Филип Јовановски, ученик од 9а одделение е добитник на Диплома за постигнати натпросечни резултати по наставните предмети: Англиски јазик, математика, физика, хемија и музичко образование. Честитки од името на вработените во ООУ „Лазо Трповски“.