Надминување на родовите стереотипи при избор на професија во воздухопловството

Учениците од 9 одделение учествуваа во проектот „Надминување на родовите стереотипи при избор на професија во воздухопловството“, во организација на Здружението за подобро воздухопловство АВИКОН од Скопје.