Работилница

Работилница "Чудна шума" - Креативен центар вo библиотеката "Другарче". Учениците од 1а со наставничката Ирена Грегориќ присуствуваа на овој настан.