1-ви јуни - Меѓународен ден на детето

„Три нешта ни останале од рајот: ѕвездите во ноќта, цвеќињата преку ден и ДЕТСКИТЕ ОЧИ“ - Данте Алигиери

Наставничките Ирена Грегориќ и Елена Масторидис го обележаа 1-ви јуни Меѓународниот ден на детето со нивните ученици од 1а одд. преку работилница под мотото „ЈАС СУМ ДЕТЕ“.