ИЗИИС едукативна работилница

По повод обележувањето на 60 годишнината од Скопскиот земјотрес, ИЗИИС, како членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ организира низа активности под мотото „ИЗИИС за Скопје“, во кои се вклучени и основните училишта.

Чест и задоволство ни беше како училиште што сме дел од активностите на ИЗИИС. Во рамки на предметот географија на 3 мај 2023 година во ООУ „Лазо Трповски“ се реализираше едукативна работилница за учениците од 8-мо и 9-то одделение, од страна на претставници од ИЗИИС Скопје, со цел за зголемување на свеста за заштита од земјотресите. Работилницата ја организираше д-р Милица Патраклиева, професор по географија и училишен ментор, а истата беше проследена од директорката на училиштето  г-ѓа Соња Јовановска и образовните асистенти Ана Маркоска и Александар Смилановски.

Работилницата беше со времетраење околу час и половина на која се одржа предавање на тема „Земјотресите, објектите и ние“, се водеше разговор со учениците за тоа што се земјотресите и колку сме изложени на нив, како и за безбедноста на зградите во случај на земјотрес. Учениците имаа прилика преку повеќе модели да набљудуваат симулација на дејство на реален земјотрес.

Голема благодарност до Проф. д-р Марија Витанова, Асист. м-р Трајче Зафиров и Асист. Елена Делова од Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија што ги инспирираа учениците за  истражување во областа на земјотресното инженерство.