Победа

И младите фудбалери ни го честитаа денот на училиштето со победа, О.О.У. „Лазо Трповски“ - О.О.У. „Петар Поп Арсов“ 2:0.