Час по Биологија

Денес учениците засадија елка, свиреа и цртаа на часот по Биологија во чест на ''Лазо Трповски".