Посета во ИЗИИС

Денес, четврток 30.03.2023, учениците од ООУ „Лазо Трповски“, Скопје, во организација на проф. д-р Милица Патраклиева и образовниот асистент Александар Смилановски реализираа посета во ИЗИИС и одделот за геотехника и специјални конструкции каде учениците имаа можност да се запознаат со тековните активности, истражувачки проекти како и расположливите лаборатории за динамички испитувања.
Што се земјотресите, колку сме изложени на нив, кој е ризикот од земјотреси со кој живееме, колку нашите згради се безбедни, концепти на земјотресно инженерство и што треба да направиме во случај на земјотрес... се само неколкуте теми на кои денес се разговараше со учениците. Голема благодарност до Проф.д-р Марија Витанова, Вонр. Проф. д-р Јулијана Бојаџиева и Вонр. Проф. д-р Марта Стојмановска за нивните прекрасни излагања и меѓусебната соработка.
Учениците ќе имаат можност да учествуваат во понатамошните активности на ИЗИИС во знак на обележувањето 60 години од Скопскиот земјотрес, во подигнување на јавната свест!