Светски ден на лицата со даунов синдром

Работилница во ООУ „Лазо Трповски“ по повод Светскиот ден на лицата со даунов синдром „Сите сме различни, но сепак исти“. Во оваа работилница учествуваа ученици од повеќе одделенија.