Ден на пролетта

Ден на пролетта славиме,
цвеќиња цртаме и садиме.

Ја сакаме пролетта мила,
шарена, мека ко свила.

Дојде, дојде пролет цветна,
пеперутка еве летна.

Наставничките Ирена Грегориќ и Елена Масторидис со првачињата од 1а го обележаа Денот на пролетта.