Сите можеме ако сакаме

По повод 21 Март „Денот на пролетта“ и „Денот на лицата со даунов синдром“ учениците од 8-А и 9-А одделение со одделенските раководители Елена Јовановиќ и Весна Тодоровиќ, како и образовните асистенти Ана Маркоска и Александар Смилановски спроведоа еколошка акција под мотото: Сите можеме ако сакаме! Акцијата беше спроведена со цел да го разбудиме ентузијазмот и да ја подигнеме свеста во општеството.