Даријан Тоневски

Даријан Тоневски е ученик од 8б одд во О.О.У. ”Лазо Трповски” од  Скопје, но истовремено посетува часови по труба во ДМБУЦ “Илија Николовски – Луј”. Со трубата активно се дружи веќе две години. Има учествувано на концерти и натпревари. Оваа година се квалификува на аудицијата за Новогодишниот концерт, во организација на МБУЦ “Илија Николовски – Луј”. Нека се множат успесите Даријан!