3 Декември, меѓународен ден на децата со попреченост

По повод 3 Декември, меѓународниот ден на децата со попреченост, учениците од 8а и 9а, заедно со нивните одделенски раководители Елена Јовановиќ и Весна Тодоровиќ и образовните асистенти Ана Маркова и Александар Смилановски реализираа креативна работилница на тема "Сите сме исти, но сепак различни".
На тој начин придонесуваме за подигнување на јавната свест за инклузија на децата со попречености.