20 Ноември, Меѓународниот ден на детето

По повод 20 Ноември, Меѓународниот ден на детето, учениците од 6-б одделение и неколку ученици од 9-б одделение, беа дел од работилницата на тема "Инклузија за секое дете" под менторство на предметните наставнички Луција Зубац и Тамара Алаџајкова.
Секое дете е цвет и сите заедно го прават овој свет една прекрасна градина.