Посета на Хидрометеоролошки завод

Учениците од четврто одделение од ООУ "Лазо Трповски", го посетија Хидрометеоролошки завод - Скопје, со цел продлабочување на нивните веќе стекнати знаења по предметот Природни науки. Таму имаа прилика одблизу да ги видат специјалните инструменти и апарати со кои се следат временските елементи, како и да се запознаат со тоа како граѓаните на СРМ добиваат дневни или повеќедневни информации за времето.