ПОСЕТА НА МУЗЕЈОТ НА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ

Три паралелки од седмо одделение заедно со наставничките Татјана Бошковиќ и Тамара Алаџајкова го посетија Музејот на современа уметност и се запознаа со тековните изложби преку презентација на музејскиот кустос. Имаа можност да уживаат во единствениот поглед на Скопје од музејската панорама кон градот и да се запознаат со повеќе факти за најзначајните културни обележја на градот.