Детските права

По повод Детската недела учениците од 1а со наставничките Елена Масторидис и Ирена Грегориќ имаа работилница на тема ДЕТСКИТЕ ПРАВА.