8-ми Септември

По повод денот на независноста, 8-ми Септември , празник со кој се одбележува раѓањето и се слави опстојувањето на независна и суверена Република Северна Македонија , во нашето училиште се организираше еднодневна ликовна работилница под менторство на ликовниот педагог Даниела Андонова, на која учествуваа ученици  од VII - IX одделение.  Дел од ликовните творби на вредните талентирани ученици.