„Џифони“ - Со дискусија до развивање на критичка мисла кај младите

Учениците од ООУ „Лазо Трповски“ присуствуваа на реномираниот филмски фестивал „Џифони“, каде имаа можност да следат филмски проекции и да учествуваат во дискусии на теми поврзани со младите генерации. Филмот претставува медиум за поврзување на луѓето, уникатно искуство што им дава можност на младите да ги изразат своите идеи, да градат пријателства и да придонесат за позитивни промени во општеството.