Изработка на учениците од деветто одделение

Изработка на учениците од деветто одделение, во чест на патрониот празник на нашето училиште Лазо Трповски.