Доделување на стипендии

На спортското игралиште кое се наоѓа во состав на ООУ „Лазо Трповски“, денеска градоначаликот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, им ги врачи решенијата за стипендии на талентираните ученици и спортисти од осмо и деветто одделение за учебната 2021/2022 година. Во рамки на оваа манифестација, првиот човек на општината додели вкупно 18 спортски и 48 стипендии за  талентирани ученици.
Честитки за стипендистите од ООУ „Лазо Трповски“: Филип Јовановски 8а одд, Бистра Бојаџиевска од 8б одд, Сара Витанова 8б одд, Катја Танаскоска 8б одд, Брајан Авиа 9а одд, Павел Руфчески 9а одд, Јана Руфческа 9а одд. Им посакуваме понатамошни успеси на сите полиња во школувањето.