Регионален натпревар по физика

Учениците од ООУ „Лазо Трповски“ повторно постигнаа извонредни резултати во полето на натпреварите. На 02.04.2022 година се одржа Регионалниот натпревар по физика. На натпреварот учествуваа девет ученици од 8 и 9 одд. под менторство на наставничката Андријана Ѓореска. Од девет ученици, седум успешно се пласираа на Државниот натпревар по физика, а пет ученици добија награда за нивните постигнувања:

Бистра Бојаџиевска 8б одд. – Прва награда

Марија Чавкоска 8б одд. – Втора награда

Сара Витанова 8б одд. – Трета награда

Филип Јовановски 8а одд. – Трета награда

Јана Руфческа 9а одд. – Трета награда

Божидар Блажев 9а одд. – пласиран на државен натпревар

Никола Чурлинов 9а одд. – пласиран на државен натпревар

На нашите ученици им посакуваме многу среќа и големи успеси понатаму!