ПРВИ АПРИЛ - ДЕНОТ НА ШЕГАТА

Галеријата говори се!
Наставничката Александра Русјакова Георгиев од IIв одд. со својата имагинација создаде инспирација и мотив кај учениците да ја искажат својата креативност. Благодарение на поттикот, тие се претставија со својот неисцрпен талент за фантазија, хумор, шега испреплетени со бескрајна радост и позитивни вибрации.
Училиштето "Лазо Трповски" пулсираше во ритамот на смеата што извираше од колоритните маски кои измамија насмевки и возбуда!
АПРИЛИЛИЛИИИИИИ!!! ЈЕЕЕЕЕЕ!