Општински натпревари по хемија

Општински натпревари по хемија одржани на 25 февруари 2022 со online тестирање на платформата ClassMarker.
Благодариме за домаќините и набљудувачите за одличната организација и на сите учесници за почитувањето до правилата. Во ООУ Лазо Трповски се одржа општински натпревар по Хемија организиран од проф. по Биологија и Хемија Даниела Радевска и ги има следните резултати!
Се пласираа на регионален:
1. Бистра Бојаџиева 8 б одд. втора награда
2. Марко Ангеловски 9 А одд. трета награда
3. Никол Јокиќ 9 А одд. трета награда
4. Никола Чурлинов .9 А одд трета награда
5. Марко Грче 8 Б одд. трета награда
6. Филип Јовановски 8 А одд. трета награда
7. Ева Христова 9 Б одд. пофалница
8. Стефан Петровски 8 А одд. пофалница
Од 8 ученика, 6 се пласираа и освоија награда.