КОЛЕКТИВНА ОБУКА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Вработените во ООУ "Лазо Трповски" ја завршија и практичната обука спроведена од Дирекцијата за заштита и спасување, која меѓу другото опфаќа и  ракување со противпожарни апарати.

Безбедноста на учениците и на вработените во училиштето е приоритет за непречено функционирање на образовниот процес.

Со тоа беше заокружена комплетната теоретска и практична обука на колективот за заштита и спасување.