Новогодишна снежна бајка

Вредните рачиња на нашите вторачиња создадоа „Новогодишна снежна бајка“ во училницата.

Секој агол од училницата е исполнет со креативни изработки и крие своја приказна.

Среќна Нова година ви посакуваат учениците од 2а одделение.