Одбележување на 100-годишнината од раѓањето на Блаже Конески

Блаже Конески (19 декември 1921- 7 декември 1993)

Блаже Конески е втемелувач и еден од кодификаторите на современиот Македонскиот литературен јазик- виден книжевен, културен и јавен работник: академик, поет, прозаист, есеист, литературен историчар, филолог и лингвист, преведувач и професор.

По повод стогодишнината од неговото раѓање, го славиме неговиот лик и дело за придонесот на современиот Македонски литературен јазик.

По повод 100 години од раѓањето на Блаже Конески-истакнат македонски книжевен, културен и јавен работник, академик, поет, прозаист, есеист, книжевен историчар, филолог и јазичар, преведувач и професор на Филозовскиот факултет во Скопје, како и еден од кодификаторите на современиот македонски литературен јазик и значајна личност во македонската книжевност, учениците од нашето училиште заедно со своите наставници посветено работеа на изработка на хамери за животот и делото на нашиот великан.

Учениците се подготвуваа и пишуваа есеи и песнички во чест на Блаже Конески и преку изработките го збогатија веќе стекнатото знаење за Блаже Конески и неговите дела.

На 15.12.2021 година во нашето училиште беа поставени изработките на учениците, ги презентираа своите есеи и истовремено рецитираа песни во чест на Блаже Конески.