15-та ликовна колонија

На 15.12.2021 год се оддржа 15-та ликовна колонија Св. Пантелејмон на која учествуваа ученичките од нашето училиште Матеа Панговска од IХ б и Ана Чивлачки од IХ а под менторство на професор по ликовно образование Даниела Андонова.