Вредни раце

Вредните раце на учениците новогодишно го разубавија училиштето.