Светски ден на лицата со попреченост

Учениците од 8б одделение заедно со својот класен раководител Татјана Бошковиќ го одбележаа 3ти декември, светскиот ден на лицата со попреченост. Преку кратко видео се запознаа со успешните приказни на светски познати личности со инвалидитет и други видови на попреченост меѓу кои Стивен Хокинг, Андреа Бочели, Ник Вујичиќ итн. Учениците преку дискусија ги изразија своите мислења и идеи за инклузија и подобрување на условите за функционирање на овие лица во нашата заедница.