Прва еко-активност

Прва еко-активност од проектот „ОПЛАНЕТЕНА ОПШТИНА КАРПОШ“ - се реализира од страна на ФОР СЕЛЕКТ во соработка со ПАКОМАК, а поддржано од општина Карпош.

Учениците од  I до  IV одд. другаруваа со ЕКО-МЕН , кој ги запозна со активностите што ке следат за успешно реализирање на овој проект.

- Да го „нахраниме “ЕКО-МЕН - собирајќи го отпадот, а тој ке се погрижи успешно да го рециклира.

- Да собираме и селектираме отпад и да си ја заштитиме нашата планета Земја.