Step Forward Together

На 29.10 партнер училиштата „Лазо Трповски“, „Аврам Писевски “ и „Лириа“ поддржани од организацијата „Младински центар за еднакви можности“ ги започнаа активностите во склоп на проектот „Step Forward Together“ како дел од фондот „Градиме мостови“ кој ги  поддржува заедничките активности во училиштата со ученици од сите заедници и различни јазици со цел да се зголеми интеракцијата, разбирањето и интеграцијата во училишната средина.

Проектот предводен од наставничката Татјана Бошковиќод ООУ „Лазо Трповски“, вклучува активности кои ја промовираат мултиетничката интеграција во образованието, истражување, гледање филмови, дебати, спортски натпревари и финален настан за презентација на резултатите и ќе се одвива во месец ноември и декември.

Во соработка со координаторите Маријана Грчевска Чадиковска од ООУ „Аврам Писевски“ и Мејрем Туша од ООУ„Лириа“ во трите училишта се одржа првата активност под име „Kick off match“ во вид на пријателски натпревар во одбојка и кошарка. Истиот беше модериран од страна на наставникот по физичко образование, Благоја Ставревски.