Доделување на дипломи од натпревари по англиски јазик

Наставничките по англиски јазик Татјана Бошковиќ и Тамара Алаџајкова имаа средба со своите наградени ученици на натпреварот во организација на ЕЛТАМ и испитот PSAT во организација на ПСУ Алгоритам, на која им ги доделија дипломите на најуспешните: Ива Шумковска, Катерина Моцан, Филип Јовановски, Никола Чурлинов, Павел Руфчески и Јана Руфческа. Директорката на училиштето им честита и им посака понатамошни успеси на овие ученици со кои се гордееме.