Доделување на сертификати и дипломи

Свеченост по повод доделувањето на Сертификати за

Светскиот ден на културното наследство

Во рамки на успешно реализираниот проект организиран од страна на ООУ „Лазо Трповски“ по повод одбележување на Денот на светското културно наследство, на 03.06.2021 год. во еко училницата на училиштето, Директорката Соња Јовановска свечено им ги додели дипломите, наградите и сертификатите на сите учесници во проектот. Со ликовните, литературните творби и видеата учествуваа на конкурсот кој беше распишан во рамки на проектот на тема: „Нашата татковина е дом на толеранција и меѓусебна соработка“. Дипломи добија наградените ученици Ива Шумковска, за освоено прво место во категоријата најдобро видео и  Александар Величков прво место за најдобра литературна творба. Сертификати добија сите ученици кои земаа учество на наградниот конкурс во рамки на проектот, а тоа се Павел Руфчески, Јана Руфческа, Аја Фарха, Ана Чивлачки, Мина Цветаноска, Ана Марија Цветковска, Ивана Стојковска, заедно со нивните ментори д-р Милица Патраклиева, Кузман Маркоски, Сања Трајкоска, педагогот Рената Поповска и психологот Стефан Стојановски, како реализатори на проектот.

Честитки и благодарност до сите учесници во културниот настан со поттик за идни бројни проекти и доделени награди за вложениот труд. Со учеството во проектните активности ја подигнуваат свеста и грижата за културното наследство, а преку учеството во наградниот конкурс оставија траен белег во културата.