Повик за првенец на генерација

Повик за учество на конкурс за првенец на генерација на ООУ „Лазо Трповски“ 2020-2021 

Правилник за избор на првенец на генерација