Првиот училишен час на првооделенците во ОУ Лазо Трповски, 1982 година