Регионален натпревар по англиски јазик

На 17.04. 2021г се одржа Регионалниот натпревар по англиски јазик во организација на ЕЛТАМ (Асоцијација на наставници по англиски јазик во Северна Македонија) за учениците од основните училишта. И овој пат натпреварот се одржа онлајн преку платформата ZOOM.

Нашето училиште се закити со три први места, а заслугата ја понесоа учениците: Катерина Моцан (шесто одделение), Филип Јовановски (седмо одделение) и Никола Чурлинов (осмо одделение). Учениците заедно со нивните ментори неуморно работат и се подготвуваат за претстонјиот државен натпревар. Им посакуваме среќа!

Предметни наставници: Татјана Бошковиќ и Тамара Алаџајкова