Гостување во Македонија наутро

Нашиот музички бенд денеска гости на МРТ во емисијата Македонија наутро. Тие говореа за автентичната идеја да создадат музичка приказна како можност за креативна ресоцијализација во услови на пандемија. Интересот на медиумите за бендот уште една потврда дека најоригиналните идеи за креатива па дури и во вонредни услови доаѓаат токму од Лазо Трповски!!!