Јана Руфческа 8а одд

Јана Руфческа е ученичка од 8а одделение.
Како одличен ученик, со примерно поведение, таа е вистински пример за ученик и коректна личност која секогаш е подготвена да им помогне на другите и да соработува со секого, да ги води и организира активностите во училиштето.
Јана е прекрасна и амбициозна млада личност, која своето време рационално го користи за проширување и продлабочување на знаењата, со сериозен и научен пристап кон учењето, не ретко врзано со активности и надвор од училиштето меѓу кои Математичка школа „School of the Future”, камп по природни науки „Embrace Science”, курс за основи на програмирање во Python.
Во споредба со другите ученици, Јана секогаш се истакнува со своите исклучителни интелектуални способности, за што сведочат и бројните освоени награди од натпреварите на кои учествувала. Од оваа учебна година таа е и стипендист на Општина Карпош.
Во моментов, таа се подготвува за Државниот натпревар по математика и општинскиот натпревар по биологија.
Освоени награди:
 • II Одд
  • Меѓународен натпревар Кенгур, 3 награда
 • IV Одд
  • Меѓународен натпревар Кенгур, 2 награда
 • V Одд
  • Општински натпревар по математика, 1 награда
  • Регионален натпревар по математика, 1 награда
  • Општински натпревар по природни науки, 1 награда
  • Регионален натпревар по природни науки, 1 награда
  • Државен натпревар по природни науки, 2 награда
 • VI Одд
  • Меѓународен натпревар Кенгур, 2 награда
  • Општински натпревар по математика, 2 награда
  • Регионален натпревар по математика, 1 награда
  • Државен натпревар по математика, 3 награда
  • Општински натпревар по географија, 2 место
  • Регионален натпревар по географија, 2 место
  • Државен натпревар по географија, 1 награда
 • VII Одд
  • Државен електронски натпревар по математика ПИ-ДЕН, 1 награда
  • Општински натпревар по математика, 1 награда
  • Регионален натпревар по математика, 2 награда
  • Општински натпревар по биологија, 3 награда
  • Регионален натпревар по биологија, 1 награда
  • Државен натпревар по биологија, 2 награда
 • VIII Одд
  • Општински натпревар по математика, 1 награда
  • Регионален, натпревар по математика, 1 награда