Презентација на Марио Серафимов 9б одд

Презентацијата на Марио Серафимов од 9б одделение за патронатот на нашето училиште, можете да ја погледнете на следниот