Младите чекореа по патот на Лазо Трповски 2а одд

Патронен празник на

ООУ „Лазо Трповски“

На ден 12.04.2021 година по повод патрониот празник на училиштето, учениците од 2а одделение изработиа проект со наслов - „Младите чекореа по патот на Лазо Трповски“,  под раководство на нивната наставничка Надица Чапараткова. Проектот беше изработен преку истражувачка активност и го опишува животниот пат на Лазо Трповски. Иако учениците работеа согласно протоколите за работа во училиште со физичко присуство на пропишана дистанца и со заштитни маски тие сепак се забавуваа и беа среќни што беа дел од проектот.

Проектот „Младите чекореа по патот на Лазо Трповски“ имаше за цел, развивање на детската свест за истражување како и за пренесување на своите чувства за она што се сака преку групна и тимска работа.

НЕКА НИ Е ЧЕСТИТ ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК!